January 20th, 2014

Оля

Кто со мной?

היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב בבית הספר לפסיכולוגיה
במרכז הבינתחומי הרצליה, מזמינה לכנס השנתי השני:
תכניות התערבות מבוססות מחקר
במציאות משתנה
מרצה אורחת, Prof. Dorothy Espelage
יום שני, 10 בפברואר 2014 בשעה 08:30
קמפוס הבינתחומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליה

הרצאות הכנס יעסקו בפיתוח, הטמעה והערכה של תכניות התערבות מבוססות ראיות.
יוצגו תכניות מהארץ ומהעולם ויידון הנושא של שילוב טכנולוגיות בתכניות התערבות.
הצורך בפיתוח והטמעת תכניות התערבות מבוססות ראיות בתחום לקויות למידה,
הולך וגובר לאור השינויים בהגדרה של לקויות למידה ב-
DSM5 .
במסגרת הכנס הקהל יעודכן בדיוני ועדת משרד החינוך העוסקת בהשלכות שינויים אלו למציאות הישראלית.

תכנית הכנס:
8:30 התכנסות
9:00 ברכות ודברי פתיחה
פרופ’ מריו מיקולינסר, דיקן בית הספר לפסיכולוגיה, הבינתחומי הרצליה
גב’ חנה שדמי,מנהלת השרות הפסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך

Dorothy Espelage, Ph.D, Counseling Psychologist, Professor Child Development Division 9:30
Chair, Child Development Division, University of Illinois at Urbana-Champaign
Multi-tiered Interventions to Address Social-Emotional Needs of Students *

11:00 גב’ רייצל תומס-רזניק, מנהלת מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לטיפוח כישורי למידה, הבינתחומי הרצליה
לקויות למידה וקשב באקדמיה. מה הסיפור?!

11:20 הפסקת קפה וכיבוד קל

Dorothy Espelage, Ph.D, Counseling Psychologist, Professor Child Development Division 11:50
Chair, Child Development Division, University of Illinois at Urbana-Champaign
ocial Emotional Learning Approaches to Preventing Behavior Problems Among
*Students With and Without Disabilities

12:50 ד”ר דפנה קופלמן-רובין,ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, בית הספר לפסיכולוגיה,
הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
תכנית א.י.ל, תכנית התערבות פסיכו-חינוכית בתהליכי הטמעה, שינוי והתאמה

13:30 הפסקת צהריים וכיבוד קל

14:15 ד”ר ענת ברונשטיין-קלומק, בית הספר לפסיכולוגיה, הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
תכנית התערבות פרטנית לתלמידים עם לקויות למידה וקשיים רגשיים
IPT-A-LD

15:00 ד”ר אורן צוקרמן, מר אורעד ויסברג וגב’ אילת גל-עוז,
המעבדה לחדשנות במדיה, בית ספר סמי עופר לתקשורת, הבינתחומי הרצליה
אפיון ופיתוח “טכנולוגיה תומכת התערבות” בדגש על מתבגרים והתארגנות בוקר

15:45 ד”ר יהודית אל-דור, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ”י, משרד החינוך
חשיבותה של תכנית התערבות בהערכה ובטיפול בתלמידים עם לקויות למידה לאור השלכות ה-
DSM5

16:30 ד”ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, בית הספר לפסיכולוגיה,
הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
מילות סיכום

הרשמה לכנס עד תאריך 4 בפברואר 2014 באתר הרישום:
www.idc.ac.il/lakuyot1022014

עלות ההשתתפות 170 ש”ח
עלות לסטודנטים/ מתמחים/ אזרחים וותיקים 100 ש”ח
עלות לעובדי משרד החינוך 120 ש"ח
מספר המקומות מוגבל, אנא הקדימו להירשם מראש.

*לתשומת לבכם, הרצאותיה של פרופ’ Dorothy Espelage
יתקיימו בשפה האנגלית וללא תרגום סימולטני. פרטים נוספים על המרצה האורחת ניתן לראות ב- www.dorothyespelage.com
** פרטים נוספים אודות היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב: http://www.ildadhd.idc.ac.il
יום שני, 10 בפברואר 2014 , אודיטוריום איבצ’ר, קמפוס המרכז הבינתחומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליה