July 11th, 2016

Оля

390 ставок

Со страницы http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2951988

ייסגרו שליש מהתקנים למתמחים בפסיכולוגיה קלינית
משרד הבריאות הודיע השנה כי יצמצם משמעותית את מימון מלגות המתמחים. בעקבות זאת קופת חולים כללית, הקופה היחידה שקלטה מתמחים בתחום עד כה, החליטה להקפיא את תוכנית ההכשרה שלה

23.05.2016
קופת חולים כללית תפסיק לקלוט מתמחים בפסיכולוגיה קלינית החל מהחודש הבא — זאת על רקע החלטת משרד הבריאות להפסיק לממן באופן מלא את מלגות המתמחים. בחודש האחרון הפסיקו בקופה לראיין מתמחים חדשים בפסיכולוגיה קלינית. כללית, היחידה מבין ארבע הקופות שמכשירה כיום מתמחים, מחזיקה ב–130 תקני התמחות — כשליש ממערך הכשרת המתמחים בישראל. בעקבות ההחלטה יתר קופות החולים הקפיאו תוכניות חדשות להכשרת מתמחים.

בינואר השנה דיווח "הארץ" כי משרד הבריאות החליט לצמצם בשני שליש את מימון מלגות ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית, שמהווה חלק הכרחי מהתהליך ההכשרה. המהלך שיצא לדרכו בסוף 2015 עורר התנגדות חריפה הן מצד קופות החולים והן מצד מרפאות בריאות הנפש שבבעלות המדינה, שחויבו גם הן לממן באופן עצמאי את הכשרת המתמחים.

עוד כתבות בנושא
לחכות שנים להתמחות: נוהל חדש עלול להחריף את מצוקת הפסיכולוגים לעתיד 18.01.2016 כתבה זאת זמינה למנויים בלבד
עד כה מימן המשרד מלגה מלאה בגובה 64 אלף שקלים לכל מתמחה. החל מיוני צפוי מימון המלגה לצנוח ל–18 אלף שקלים, כשהציפייה היא שקופות החולים ותחנות בריאות הנפש הממשלתיות יישאו בשאר העלות. בכללית הודיעו כבר בתחילת השנה כי אין בכוונת הקופה לממן את הכשרת המתמחים בפסיכולוגיה קלינית. גורמים בקופה אמרו אז שהכשרת מתמחים במסגרות השונות של הקופה היא מחווה של רצון טוב וכי הקופה מעדיפה להשקיע כ–6.5 מיליון שקל הנדרשים להכשרה בהעסקה אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים שיוכלו לתת מענה למטופלים רבים יותר.

הדיונים שנערכו בנושא בין המשרד לבין הקופה לא נשאו פרי. במכתב פנימי ששלחה לאחרונה מיריי דנון, הפסיכולוגית הארצית של כללית, לאנשי בריאות הנפש בקופה, היא הודיעה כי החל מה-1 ביוני לא ייקלטו מתמחים בפסיכולוגיה קלינית במרפאות בריאות הנפש, כולל מרפאות בבתי חולים.

"יצוין שיש התנגדות של הקהילייה הפסיכולוגית והפסיכיאטרית בארץ למהלך זה של המשרד", הוסיפה מיריי במכתב וסיכמה כי ההחלטה התקבלה בצער ודאגה "בשל המקום המרכזי והחשוב שמהווים המתמחים בפסיכולוגיה קלינית במערך בריאות הנפש של הכללית".

בשנים האחרונות נפתחו מגמות חדשות ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ללא תיאום עם משרד הבריאות. כיום נדרשים בוגרי התואר להמתין שנתיים–שלוש לפני שיימצא להם מקום להתמחות. לפי נתוני משרד הבריאות, רשימת ההמתנה מונה כ–300 בוגרים.

פקק נוסף נוצר בכניסה לשנת ההתמחות האחרונה באשפוז, הכוללת היום כ-120 ממתינים. ההתמחויות, רובן בתחום הפסיכולוגיה הקלינית, נעשות במסגרות ממשלתיות כמו תחנות בריאות הנפש (280 תקנים), בקופת חולים כללית (130 תקנים) ובמסגרות ציבוריות מוכרות של התמחות המופעלות על ידי עמותות.

ביום רביעי צפויים מתמחים ומתמחים לעתיד בפסיכולוגיה להפגין מול ותחנת בריאות הנפש ומשרד הבריאות ביפו. את ההפגנה יזמו תנועת המאבק למען פסיכולוגיה ציבורית, ועד המתמחים בפסיכולוגיה קלינית וארגון "בנפשנו".

מקופת חולים כללית נמסר בתגובה: "'כללית' נרתמה למשימה הלאומית של הכשרת מתמחים בפסיכולוגיה קלינית במסגרת מרפאות הקהילה על אף שאינה מחויבת לכך. ההחלטה לשנות את התקצוב באופן חד-צדדי, כאשר משרד הבריאות מתכנן לשפות את המרפאות הממשלתיות על הכשרת מתמחים בעוד שקופות החולים ישופו רק עבור שליש מהיקף המלגה מהווה התנערות של משרד הבריאות מחובתו להכשיר כ"א עתידי בתחום בריאות הנפש. בנסיבות אלו, וכפי שהתרענו מראש, לא נוכל לקבל מתמחים חדשים בתחום, קוראים למשה"ב לחזור בו מההחלטה ולהמשיך את המימון המלא כפי שהיה עד כה".

משרד הבריאות מסר בתגובה: "משרד הבריאות מחויב להכשרת הפסיכולוגים במדינה וימשיך לתקצב את ההתמחויות בכ-28.5 מליון ש"ח. נושא הכשרת המתמחים עומד על סדר היום במשרד הבריאות. מדובר בבעיה מורכבת, זאת עקב פתיחת מגמות ותכניות חדשות רבות בפסיכולוגיה. לאור זאת נוצר תור ממתינים רב וזמני ההמתנה להתמחות ארוכים באופן משמעותי.

מודל הקצאת המלגות החדש נועד לתת מענה ולהקל על זמני ההמתנה הארוכים. קופת חולים כללית שותפה מזה שנים להכשרת מתמחים בפסיכולוגיה בשל החשיבות שהיא מייחסת להכשרת הדור הצעיר ולמתן שירות מקצועי ואיכותי בכלל ובמסגרת המוסדות המוכרים להתמחות של הפסיכולוגים בפרט. המשרד ימשיך בשיח עם קופת חולים כללית, כמו גם עם קופות החולים האחרות ויתר הגורמים הרלוונטיים, במטרה להחיל את המודל המוצע בהסמכה ומתוך מטרה לסייע למתמחים".